Chem 4A เคมี ม.4 เทอม 1 อ.บิ๊ก A.BIG CENTER

Chem 4B เคมี ม.4 เทอม 2 อ.บิ๊ก A.BIG CENTER

By chaiyan maiklang Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อบรมโรงเรียนในฝันและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา วันที่ 27-29 กันยายน 2555 รูปสุดท้ายหล่อสุด….

By chaiyan maiklang Posted in ไม่มีหมวดหมู่

10 อาชีพมาแรงแห่งโลกอนาคต

การเลือกสาขาวิชาที่เรียน ต้องมองไปในโลกแห่งอนาคตว่าอาชีพไหนรุ่ง…อาชีพไหนเรียนไปแล้วไม่มีงานทำ แนะนำว่าต้องอ่านอาชีพมาแรงอันดับ 1. วิศวกรเนื้อเยื่อ อนาคตโลกเราจะมีผิวหนังปลอม และกระดูกอ่อนเทียมออกวางจำหน่าย เชื่อเถอะเรียนสาขานี้แล้วไม่ผิดหวัง อันดับ 2. นักวางโครงสร้างยีน หรือแผนผังโครงสร้างทางพันธุกรรม (ยีน) ของมนุษย์ อันดับ 3. ชาวนา ว้าว!! เกษตรกรยุคใหม่ เกิดแน่เพราะอาหารจะขาดแคลน อันดับ 4. ผู้ตรวจสอบเรื่องอาหาร คอยตรวจสอบผลกระทบทางพันธุกรรมต่างๆ เพราะการเพิ่มปริมาณอาหารให้เพียงพอต้องอาศัยการตัดแต่งพันธุกรรม อันดับ 5. นักขุดข้อมูล ในอนาคตจะมีนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญมาจัดการข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อนักการตลาดมาแรงอันดับ 6. ช่างซ่อมด่วนตามเรียกใช้บริการตามสายผ่านวิดีโอโฟนเลยทีเดียว อันดับ 7. นักแสดงแบบ Virtual Reality อันดับ 8. นักโฆษณาเพื่อคนๆ เดียว โดยอุตสาหกรรมโทรทัศน์จะมุ่งเน้นไปที่เฉพาะบุคคลมากขึ้น อันดับ 9. มนุษย์เลียนแบบ ในอนาคตจะไม่สามารถแยกได้เลยว่าเรากำลังคุยกับคนหรือหุ่น ปิดท้ายด้วย อันดับ 10. วิศวกรแห่งความรู้ ว่ากันว่านักเลียนแบบสติปัญญาของมนุษย์จะประมวลผลงานไปเป็นซอฟท์แวร์ และอาจทำให้สมองมีขนาดเล็กลงได้

(ที่มา Komchadluek.net )

By chaiyan maiklang Posted in ไม่มีหมวดหมู่